-fundator-prezes-Fundacji-Miejsc-i-Ludzi-Aktywnych-

Barbara Kazior

Barbara Kazior – Fundator i Prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych – z wykształcenia archeolog, trener, moderator, koordynator programów i projektów.

Od roku 2000 zajmuje się partnerstwem trójsektorowym jako metodą współpracy dla rozwoju lokalnego. W działaniach stosuje z powodzeniem mechanizmy partycypacji społecznej I obywatelskiej, angażując w działania przedstawicieli różnych sektorów, środowisk i grup społecznych. Od ponad 20 lat propaguje w Polsce koncepcję ekomuzeum, jako mechanizm oddolnej ochrony dziedzictwa i tworzenia w oparciu o nie oferty turystyczno-edukacyjnej. Zainicjowała i wspierała kilkanaście ekomuzeów w Polsce, realizuje projekty międzynarodowe, służące wymianie wiedzy i doświadczeń nt. funkcjonowania ekomuzeów i ich roli w ochronie dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Przeniosła na grunt polski questing, angażującą metodę odkrywania lokalnego dziedzictwa, przeprowadziła liczne warsztaty, w wyniku których powstało blisko 100 questów. Współautor i redaktor publikacji z zakresu partnerstwa, rozwoju lokalnego i ochrony dziedzictwa.

© 2022 - Festiwal Questingu Stworzone z w pogstudio.pl